Guichet en ligne d'Enghien — Guichet en ligne d'Enghien
Actions sur le document

Informations concernant : Extrait de reconnaissance d'un enfant
Uittreksel erkenning van een kind

Retour à la page précédente

  • Demande réalisable en ligne La demande peut être réalisée en ligne. Pour cela, il est nécessaire de s'identifier d'abord.
*****

La reconnaissance d'un enfant peut se faire :

- avant la naissance
- au moment de la déclaration de naissance
- après la naissance
- auprès de l'Officier de l'Etat Civil de n'importe quelle commune en Belgique ou devant notaire.

Le reconnaissant et la mère de l'enfant doivent se présenter ensemble, munis de leur document d'identité.
Si d'autres documents sont nécessaires, cela leur sera précisé en fonction de leur situation personnelle.
L'enfant doit être présent s'il a plus de 15 ans.
Pour toute reconnaissance faite devant l'Officier de l'Etat civil, vous pouvez obtenir une copie de l'acte de reconnaissance.

Een kind erkennen kun je doen:

- voor de geboorte
- bij de geboorteaangifte zelf
- na de geboorte
- bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand erkend in om het even welke gemeente van België of in het bijzijn van een notaris

De aangifte gebeurt door de wettige vader en de wettige moeder. Deze dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaarten. Indien andere documenten nodig zijn worden zij hierover geïnformeerd naargelang hun persoonlijke situatie. Vanaf de leeftijd van 15 jaar dient het kind zelf aanwezig te zijn.