Guichet en ligne d'Enghien — Guichet en ligne d'Enghien
Actions sur le document

Informations concernant : Certificat de résidence
Bewijs van woonst

Retour à la page précédente

  • Demande réalisable en ligne La demande peut être réalisée en ligne. Pour cela, il est nécessaire de s'identifier d'abord.
*****

Un certificat de résidence peut être délivré à toute personne domiciliée ou qui a été domiciliée à Enghien.

Le certificat de résidence reprend l’adresse du domicile. Le certificat de résidence est destiné à prouver le lieu de résidence actuel. Le certificat de résidence peut également être demandé dans le cadre d'un mariage, d’une requête en justice ou par un avocat, un notaire ou par la justice de paix.

VEUILLEZ PRÉCISER LE MOTIF DE LA DEMANDE DANS LE CHAMPS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.

Wie een bewijs van woonst wil krijgen, moet gedomicilieerd zijn of zijn geweest in Edingen. Het bewijs van woonst is bedoeld om de huidige of vroegere woonsituatie te bewijzen of om gebruikt te worden in het kader van een onderzoek van justitie, een advocaat, een notaris of een vrederechter.

GELIEVE DE REDEN VAN DIE AANVRAAG PRECISEREN IN HET KADER HIERONDER.