Persoonlijke hulpmiddelen
Bienvenue sur notre guichet électronique, appelé également Téléservices !

Ce site web interactif vous propose différents services en ligne, dont notamment :
 • la commande de documents aux Services Population et Etat-civil dont certains peuvent vous être envoyés par la poste
 • l'encodage de demandes diverses ou de déclaration de problèmes au Service Travaux

Comment faire pour utiliser les téléservices ?

 • Inscrivez-vous (lien "S'inscrire" en haut à droite) et remplissez le formulaire avec vos informations d'identité. Toutes les informations encodées restent strictement privées et à l'usage unique de votre administration communale.
 • Connectez-vous (lien "S'identifier" en haut à droite) à l'aide des nom d'utilisateur et mot de passe que vous aurez choisis ou de votre carte d'identité électronique. Attention, certaines demandes plus sensibles nécessitent d'être connecté avec sa carte d'identité électronique pour pouvoir être effectuées en ligne.
 • Une fois connecté, de nouveaux intitulés apparaissent en haut de page :
  • un onglet "Demandes en ligne" vous donnant accès à votre espace personnel contenant vos demandes en ligne
  • plus à droite, votre "Nom et Prénom" indiquent que vous êtes bien connecté
  • un lien "Préférences" vous permettant de modifier vos données personnelles et votre mot de passe
  • un lien "Quitter" qui vous permet de fermer votre session (vous pouvez aussi simplement fermer votre navigateur)

Comment utiliser la carte d'identité electronique ?

Pour vous connecter ou pour commander certains documents (casiers judiciaires,...), votre carte d'identité électronique est nécessaire : cliquez ici pour obtenir les explications utiles.


Les documents disponibles sont affichés sur la partie droite de la page.


Welkom op onze e-loket, ook genoemd « Téléservices » !

Deze interactieve website biedt u verschillende online diensten aan zoals:
 • De bestelling van documenten bij de dienst bevolking en Burgerlijke Stand waarvan sommige per post mogen gestuurd worden.
 • De invoering van een aantal aanvragen of verklaringen van technische problemen bij de Dienst Werken

Hoe werkt het e-loket?

 • Schrijf u in (via de link “Lid worden” bovenaan rechts) en vul het formulier in met u persoonlijke gegevens. Alle gegevens zullen strikt privé behouden worden en voor intern gebruik bij de gemeente.
 • Log u in (via de link “Inloggen” bovenaan rechts) met uw gebruikersnaam en uw paswoord dat u gekozen hebt of met uw elektronische identiteitskaart.
 • Als u ingelogd hebt, zullen er nieuwe titels verschijnen bovenaan de pagina :
  • Een tab "online aanvragen" die u toegang geeft aan uw persoonlijke ruimte waar al uw online bestellingen zich bevinden
  • Meer naar rechts, staan uw "Naam en voornaam" die bewijzen dat u goed ingelogd hebt
  • Een link "Voorkeuren" die u toelaat uw persoonlijke gegevens en passwoord te veranderen
  • Een link "Uitloggen" dat uw sessie afsluit (u mag ook het navigatievenster direct afsluiten)


De beschikbare documenten zijn op de rechterkant van de pagina aangekondigd.


Voici la liste des services en ligne.
Veuillez vous identifier pour effectuer une demande.


Hier is het lijst van de online diensten.
Gelieve uzelf in te loggen om verder te gaan


 • Dienst bevolking
 • Meer informatie over deze aanvraag Attestation de cohabitation légale
  Attest van een wettelijke samenlevingscontract
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Attestation de l'historique des adresses
  Attest van de historiek van de adressen
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Certificat de résidence
  Bewijs van woonst
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Certificat de nationalité
  Getuigschrift van nationaliteit
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Certificat de résidence pour mariage
  Getuigschrift van woonst voor huwelijk
  Meer informatie over deze aanvraag Composition de ménage
  Gezinssamenstelling
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Certificat de vie
  Getuigschrift van leven
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Demande de changement d'Adresse - adreswijziging Online aanvraagbare documenten Kan niet met de post verstuurd worden
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait d'acte de décès
  Uittreksel van overlijdensakte
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait acte d'adoption
  Kopie van het uittreksel van de adoptie
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait acte de divorce
  Kopie van het uittreksel van de echtscheidingsakte
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait acte de mariage
  Kopie van het uittreksel van de huwelijksakte
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait acte de naissance
  Uittreksel van de geboorteakte
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait de casier judiciaire modèle 595
  Uittreksel uit het Strafregister model 595
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait de casier judiciaire modèle 596-1
  Uittreksel uit het Strafregister model 596-1
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait de Casier Judiciaire modèle 596-2
  Uittreksel uit het Strafregister model 596-2
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait du registre national
  Uittreksel uit het Rijksregister
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Extrait de reconnaissance d'un enfant
  Uittreksel erkenning van een kind
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Signalisation d'un dépôt clandestin d'immondice
  Bewegwijzering illegaal storten van afval
  Online aanvraagbare documenten Kan niet met de post verstuurd worden
  Meer informatie over deze aanvraag Transcription de jugements divers
  Overschrijving verscheidene vonnissen
  Online aanvraagbare documenten

 • Dienst Weken
 • Meer informatie over deze aanvraag Problème avec un avaloir ou les égouts
  Probleem met een afvoer of riolering
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Problème d'éclairage public
  Een probleem met de publieke verlichting
  Online aanvraagbare documenten
  Meer informatie over deze aanvraag Problème avec l'état de la route
  Een probleem met het wegdek
  Online aanvraagbare documenten
Wat betekent?
 • Meer informatie over deze aanvraag Klik op dit ikoontje, voor meer informatie over deze aanvraag.
 • Kan niet met de post verstuurd worden De aanvraag kan niet naar je thuisasres opgestuurd worden, je moet deze afhalen bij de administratie van de gemeente.
 • Online aanvraagbare documenten De aanvraag kan online aangevraagd worden. Hiervoor dien je je eerst aan te melden.
 

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: